fbpx

สะดวกสบาย สไตล์ New Gen ที่ “METRO SKY WUTHAKAT”

“เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน” ต้องยอมรับว่าเป็นประโยคที่แท้ทรูจริงๆครับ เพราะกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ย่อมทำให้ใจเธอนั้นเปลี่ยนแปลง เอ้ย! ไม่ใช่ละ แค่อยากจะบอกว่าในปัจจุบันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของคนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ แฟชั่น นวัตกรรม เทคโนโลยี และที่สำคัญ “การใช้ชีวิต” ทุกวันนี้หลายคนมี Lifestyle ในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ สังเกตได้จากบรรดา เด็กรุ่นใหม่ หรือที่เราเรียกแบบคูลๆ ว่าพวก New Gen ที่ชอบความสะดวกสบาย อะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือเข้ากับ

Read More »

สะดวกสบาย สไตล์ New Gen ที่ “METRO SKY WUTHAKAT”

“เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน” ต้องยอมรับว่าเป็นประโยคที่แท้ทรูจริงๆครับ เพราะกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ย่อมทำให้ใจเธอนั้นเปลี่ยนแปลง เอ้ย! ไม่ใช่ละ แค่อยากจะบอกว่าในปัจจุบันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของคนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ แฟชั่น นวัตกรรม เทคโนโลยี และที่สำคัญ “การใช้ชีวิต” ทุกวันนี้หลายคนมี Lifestyle ในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ สังเกตได้จากบรรดา เด็กรุ่นใหม่ หรือที่เราเรียกแบบคูลๆ ว่าพวก New Gen ที่ชอบความสะดวกสบาย อะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือเข้ากับ

Read More »

Most Popular: