fbpx
คอนโดมิเนียม The Address

พรีวิวโครงการ : The Address สยาม-ราชเทวี

The Address สยาม-ราชเทวี “The Address สยาม-ราชเทวี” และแล้วแบรนด์ในตำนาน ก็กลับมาอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปเฟ้นหาทำเลที่คู่ควรนานถึง 8 ปี ซึ่งมีมูลค่าโครงการถึง 8,800 ล้านบาท ขึ้นชื่อว่า The Address นั่นหมายถึงโครงการนี้คืองานที่ได้รับการบรรจง Craft ขึ้นอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอาคารและการคัดสรรวัสดุ มีการนำกลิ่นไอของฝรั่งเศส มาผสมผสานกับเอกลักษณ์แบบไทยประยุกต์ ผ่านสัญญะ คือ

Read More »
คอนโดมิเนียม The Address

พรีวิวโครงการ : The Address สยาม-ราชเทวี

The Address สยาม-ราชเทวี “The Address สยาม-ราชเทวี” และแล้วแบรนด์ในตำนาน ก็กลับมาอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปเฟ้นหาทำเลที่คู่ควรนานถึง 8 ปี ซึ่งมีมูลค่าโครงการถึง 8,800 ล้านบาท ขึ้นชื่อว่า The Address นั่นหมายถึงโครงการนี้คืองานที่ได้รับการบรรจง Craft ขึ้นอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอาคารและการคัดสรรวัสดุ มีการนำกลิ่นไอของฝรั่งเศส มาผสมผสานกับเอกลักษณ์แบบไทยประยุกต์ ผ่านสัญญะ คือ

Read More »

Most Popular: