fbpx

นำเทคโนโลยี UV-C ส่งมอบยูนิตปลอดเชื้อฯ กับ 7 โครงการใหม่

อนันดาฯ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “COVID FREE ZONE นำเทคโนโลยีใหม่ “UVC TECHNOLOGY ส่งมอบยูนิตปลอดเชื้อฯกับ 7 โครงการใหม่จำนวน 2,400 ยูนิตที่พร้อมส่งมอบและทุกยูนิตที่พร้อมเข้าอยู่ในปีนี้สร้างความมั่นใจด้านความปลอด
ภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด และ นายจรัญ เกษร Managing Director of Strategic Property Management แห่งค่ายอนันดาฯ ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “COVID FREE ZONE ด้วยนวัตกรรม UVC Technology เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ครอบคลุมไปถึงการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรียที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC) สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99.9% สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนเมืองได้อีกด้วย

เตรียมนำร่องใช้กับ 7 โครงการพร้อมอยู่ จำนวน 2,400 ยูนิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มี คุณภาพด้านการก่อสร้างและการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความสะอาดปลอดภัยที่มีมาตรฐานอีกด้วย