Sneak Update

เรื่องสั้นฉันไปดูบ้านตอนที่ 2 : คณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า

การพาไปชมหมู่บ้านในครานี้ขอชวนกันไปดูใกล้บ้านผมกันหน่อยกับ “คณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า” ฟังจากชื่อที่ตั้งคือถนนสำเร็จพัฒนา ในอาณาเขตอำเภอบางกรวย แต่จริงๆ แล้วค่อนข้างใกล้ไปทางศาลายาซะมากกว่า

เรื่องสั้นฉันไปดูบ้านตอนที่ 2 : คณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า

การพาไปชมหมู่บ้านในครานี้ขอชวนกันไปดูใกล้บ้านผมกันหน่อยกับ “คณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า” ฟังจากชื่อที่ตั้งคือถนนสำเร็จพัฒนา ในอาณาเขตอำเภอบางกรวย แต่จริงๆ แล้วค่อนข้างใกล้ไปทางศาลายาซะมากกว่า

Read More »

Most Popular: