ดีคอนโด ธาร จรัญ
Sneak Update

ดีคอนโด ธาร จรัญ ฯ… สงบแบบบ้านสวนสไตล์ เรียบง่ายแต่ใกล้เมือง

ดีคอนโด ธาร จรัญ ฯ ที่ให้อารมณ์บ้านกลางสวน มีท้องร่องเป็นสระว่ายน้ำสวยๆ อยู่ใจกลาง การออกแบบและตกแต่งเป็นสไตล์ไทยประยุกต์ เช่น ลักษณะ façade ที่ได้รับอิทธิพลมาจากไม้ฝาประกน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทย รวมไปถึงการตกแต่งภายในบริเวณต่างๆ

ดีคอนโด ธาร จรัญ

ดีคอนโด ธาร จรัญ ฯ… สงบแบบบ้านสวนสไตล์ เรียบง่ายแต่ใกล้เมือง

ดีคอนโด ธาร จรัญ ฯ ที่ให้อารมณ์บ้านกลางสวน มีท้องร่องเป็นสระว่ายน้ำสวยๆ อยู่ใจกลาง การออกแบบและตกแต่งเป็นสไตล์ไทยประยุกต์ เช่น ลักษณะ façade ที่ได้รับอิทธิพลมาจากไม้ฝาประกน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทย รวมไปถึงการตกแต่งภายในบริเวณต่างๆ

Read More »

Most Popular: