fbpx

“นิช โมโน เจริญนคร” คอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุด

“นิช โมโน เจริญนคร” คอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุด เสนา ฮันคิว เปิดชมโครงการ “นิช โมโน เจริญนคร (NICHE MONO CHAROEN NAKORN)” คอนโดมิเนียม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนวิวโค้งน้ำที่สวยที่สุดย่านเจริญนคร ออกแบบเพื่อความเป็นอิสระ สามารถปลดปล่อยจินตนาการผ่านวิวโค้งน้ำจากระเบียงห้องพักส่วนตัว พร้อมเติมเต็มที่สุดของการอยู่อาศัย ภายใต้คอนเซปต์ Made From Her ผู้หญิงอยู่สบาย ผู้ชายก็แฮปปี้            คุณสมพิศ ศรีระทัด ผู้อำนวยการอาวุโส

Read More »

“นิช โมโน เจริญนคร” คอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุด

“นิช โมโน เจริญนคร” คอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุด เสนา ฮันคิว เปิดชมโครงการ “นิช โมโน เจริญนคร (NICHE MONO CHAROEN NAKORN)” คอนโดมิเนียม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนวิวโค้งน้ำที่สวยที่สุดย่านเจริญนคร ออกแบบเพื่อความเป็นอิสระ สามารถปลดปล่อยจินตนาการผ่านวิวโค้งน้ำจากระเบียงห้องพักส่วนตัว พร้อมเติมเต็มที่สุดของการอยู่อาศัย ภายใต้คอนเซปต์ Made From Her ผู้หญิงอยู่สบาย ผู้ชายก็แฮปปี้            คุณสมพิศ ศรีระทัด ผู้อำนวยการอาวุโส

Read More »

Most Popular: