LPN มอบเสื้อแก่สภากาชาดไทย วันบริจาคโลหิตโลก

LPN มอบเสื้อแก่สภากาชาดไทย วันบริจาคโลหิตโลก เมื่อเร็วๆ นี้ (4 มิ.ย. 2561) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” (World Blood Donor Day 2018) มูลค่า 250,000 บาท แก่นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

Read More »

Most Popular: