fbpx

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 พร้อมเดินหน้างานก่อสร้าง

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 พร้อมเดินหน้างานก่อสร้าง คุณสันทัด ณัฎฐากุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต และ กรรมการผู้จัดการ ไอดีโอ / ไอดีโอ โมบิ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40

Read More »

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 พร้อมเดินหน้างานก่อสร้าง

อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 พร้อมเดินหน้างานก่อสร้าง คุณสันทัด ณัฎฐากุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานควบคุมการผลิต และ กรรมการผู้จัดการ ไอดีโอ / ไอดีโอ โมบิ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40

Read More »

Most Popular: