“Yuu ศรีราชา” คอนโดเหนือระดับ สไตล์ ZEN สุด Exclusive ริมโค้งหาดศรีราชา

“Yuu ศรีราชา” คอนโดเหนือระดับ สไตล์ ZEN สุด Exclusive ริมโค้งหาดศรีราชา ถ้าพูดถึงศรีราชา จ. ชลบุรี ก็ต้องนึกถึงชาวญี่ปุ่น เพราะเป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พักอาศัยอยู่ในศรีราชา  ทั้งในรูปแบบได้รับใบอนุญาตทำงาน (work

“Yuu ศรีราชา” คอนโดเหนือระดับ สไตล์ ZEN สุด Exclusive ริมโค้งหาดศรีราชา

“Yuu ศรีราชา” คอนโดเหนือระดับ สไตล์ ZEN สุด Exclusive ริมโค้งหาดศรีราชา ถ้าพูดถึงศรีราชา จ. ชลบุรี ก็ต้องนึกถึงชาวญี่ปุ่น เพราะเป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พักอาศัยอยู่ในศรีราชา  ทั้งในรูปแบบได้รับใบอนุญาตทำงาน (work permit) และเข้ามาทำงานแบบชั่วคราว ทำให้ที่นี่  “ศรีราชา” กลายเป็นแหล่งที่มีชาวญี่ปุ่นอยู่อาศัยกันมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย ถึงขนาดได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ลิตเติ้ลโอซาก้า” เลยทีเดียว และเชื่อว่าจำนวนชาวต่างชาติจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเกิดการจ้างงานใหม่ๆ ขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) เป็นภาคสองต่อยอดจากโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่ง “ชลบุรี” ก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในหลายมิติ เป็นจังหวัดที่มี GPP (Gross Provincial Products

Read More »

Most Popular: