Aspire ปิ่นเกล้า - อรุณอมรินทร์
พรีวิวคอนโดใหม่

เตรียมพร้อมให้ดีกับคอนโดใหม่ฝั่งธน สำหรับคนศิริราช “Aspire ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์” เริ่ม 2.89 ล้าน​

ศิริราชเป็นหนึ่งในย่านที่มีทราฟฟิคคนเข้าออกกันเหนียวแน่นตลอดทั้งวัน แถวนั้นก็เลยขึ้นชื่อในเรื่องการจราจรมากๆ ไม่ว่าคนจะมาหาหมอ คนจะมาเยี่ยมญาติ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็มักจะอยู่ไปในโซนพรานนก คราวนี้ AP Thailand เปิดโครงการใหม่ในชื่อ “Aspire ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์”

Aspire ปิ่นเกล้า - อรุณอมรินทร์

เตรียมพร้อมให้ดีกับคอนโดใหม่ฝั่งธน สำหรับคนศิริราช “Aspire ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์” เริ่ม 2.89 ล้าน​

ศิริราชเป็นหนึ่งในย่านที่มีทราฟฟิคคนเข้าออกกันเหนียวแน่นตลอดทั้งวัน แถวนั้นก็เลยขึ้นชื่อในเรื่องการจราจรมากๆ ไม่ว่าคนจะมาหาหมอ คนจะมาเยี่ยมญาติ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ก็มักจะอยู่ไปในโซนพรานนก คราวนี้ AP Thailand เปิดโครงการใหม่ในชื่อ “Aspire ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์”

Read More »

Most Popular: