ASPIRE สาทร-ราชพฤกษ์
Sneak Update

Aspire สาทร – ราชพฤกษ์ ขยับเข้าไปอีกนิด ให้ชีวิตใกล้ชิดรถไฟฟ้า

Aspire สาทร-ราชพฤกษ์ เป็นคอนโด High Rise สูง 32 ชั้น 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,049 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต สามารถจอดรถได้ 419 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) และมีช่อง EV Charger 4 ช่องจอด Facilities ที่จัดให้มีทั้งหมด 3 ชั้น

ASPIRE สาทร-ราชพฤกษ์

Aspire สาทร – ราชพฤกษ์ ขยับเข้าไปอีกนิด ให้ชีวิตใกล้ชิดรถไฟฟ้า

Aspire สาทร-ราชพฤกษ์ เป็นคอนโด High Rise สูง 32 ชั้น 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,049 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต สามารถจอดรถได้ 419 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) และมีช่อง EV Charger 4 ช่องจอด Facilities ที่จัดให้มีทั้งหมด 3 ชั้น

Read More »

Most Popular: