สะพานควาย คอนโด IDEO Q
Sneak Update

สะพานควาย .. จากยุคสมัยแห่งความคลาสสิค สู่ย่านพักอาศัยที่สะดวกสบาย

สะพานควาย ? ผมถามทวนย้ำด้วยความสนใจ เมื่อได้ฟังว่าบ้านเพื่อนสมัยเรียนเมื่อหลายปีก่อนอยู่แถวไหนเป็นครั้งแรก สำหรับเด็กชานเมืองอย่างเราชื่อของ สะพานควาย เป็นชื่อย่านแรกๆ ที่จำได้เพราะรู้สึกว่ามันติดหูมาก ด้วยคำที่แสนจะเรียบง่ายและมีความหมายตรงไปตรงมา

สะพานควาย คอนโด IDEO Q

สะพานควาย .. จากยุคสมัยแห่งความคลาสสิค สู่ย่านพักอาศัยที่สะดวกสบาย

สะพานควาย ? ผมถามทวนย้ำด้วยความสนใจ เมื่อได้ฟังว่าบ้านเพื่อนสมัยเรียนเมื่อหลายปีก่อนอยู่แถวไหนเป็นครั้งแรก สำหรับเด็กชานเมืองอย่างเราชื่อของ สะพานควาย เป็นชื่อย่านแรกๆ ที่จำได้เพราะรู้สึกว่ามันติดหูมาก ด้วยคำที่แสนจะเรียบง่ายและมีความหมายตรงไปตรงมา

Read More »

Most Popular: