THE LINE สุขุมวิท 101
Sneak Hightlight

รีวิวคอนโด โครงการ : THE LINE สุขุมวิท 101

อิสระอยู่ที่ใด? “อิสระ” หนึ่งในคำฮิตที่คนเราชอบนำมาใช้ แม้จะเคยฟังหลายรอบ ประสบพบเจอกับตัวเองก็หลายที ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง แต่คำนี้ มักจะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเป้าหมายเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น เมื่ออยากเป็นอิสระจากความเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ต้องลองออกมาทำงานของตัวเอง หรือบางคนก็อาศัยการออกไปท่องโลก เพื่อให้ได้ค้นหา และซึมซับกับความหมายของความอิสระ แม้จะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังที…

THE LINE สุขุมวิท 101

รีวิวคอนโด โครงการ : THE LINE สุขุมวิท 101

อิสระอยู่ที่ใด? “อิสระ” หนึ่งในคำฮิตที่คนเราชอบนำมาใช้ แม้จะเคยฟังหลายรอบ ประสบพบเจอกับตัวเองก็หลายที ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง แต่คำนี้ มักจะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเป้าหมายเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น เมื่ออยากเป็นอิสระจากความเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ต้องลองออกมาทำงานของตัวเอง หรือบางคนก็อาศัยการออกไปท่องโลก เพื่อให้ได้ค้นหา และซึมซับกับความหมายของความอิสระ แม้จะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังที…

Read More »

Most Popular: