fbpx
THE LINE สุขุมวิท 101

รีวิวคอนโด โครงการ : THE LINE สุขุมวิท 101

อิสระอยู่ที่ใด? “อิสระ” หนึ่งในคำฮิตที่คนเราชอบนำมาใช้ แม้จะเคยฟังหลายรอบ ประสบพบเจอกับตัวเองก็หลายที ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง  แต่คำนี้ มักจะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเป้าหมายเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น เมื่ออยากเป็นอิสระจากความเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ต้องลองออกมาทำงานของตัวเอง หรือบางคนก็อาศัยการออกไปท่องโลก เพื่อให้ได้ค้นหา และซึมซับกับความหมายของความอิสระ  แม้จะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังที… ทั้งนี้ไม่ว่าความเป็นอิสระจะเป็นอย่างไร จับต้องได้แค่ไหน ก็สุดแล้วแต่การตีความหมายของแต่ละคนนั่นแหละครับ  นอกเหนือจากเรื่องที่ว่ามา.. ที่อยู่อาศัยอย่าง “คอนโด” เอง ก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้เห็นเค้าเอามาเชื่อมโยงกับความเป็นอิสระเหมือนกันนะ เช่น อิสระในการเดินทาง แต่ในทางกลับกันเราก็ลืมไปว่า มันก็ต้องแลกมากับข้อจำกัดอย่างพื้นที่ที่คับแคบซึ่งไม่ค่อยไปทางเดียวกันกับความเป็นอิสระเท่าไหร่

Read More »
THE LINE สุขุมวิท 101

รีวิวคอนโด โครงการ : THE LINE สุขุมวิท 101

อิสระอยู่ที่ใด? “อิสระ” หนึ่งในคำฮิตที่คนเราชอบนำมาใช้ แม้จะเคยฟังหลายรอบ ประสบพบเจอกับตัวเองก็หลายที ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง  แต่คำนี้ มักจะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเป้าหมายเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น เมื่ออยากเป็นอิสระจากความเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ต้องลองออกมาทำงานของตัวเอง หรือบางคนก็อาศัยการออกไปท่องโลก เพื่อให้ได้ค้นหา และซึมซับกับความหมายของความอิสระ  แม้จะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังที… ทั้งนี้ไม่ว่าความเป็นอิสระจะเป็นอย่างไร จับต้องได้แค่ไหน ก็สุดแล้วแต่การตีความหมายของแต่ละคนนั่นแหละครับ  นอกเหนือจากเรื่องที่ว่ามา.. ที่อยู่อาศัยอย่าง “คอนโด” เอง ก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้เห็นเค้าเอามาเชื่อมโยงกับความเป็นอิสระเหมือนกันนะ เช่น อิสระในการเดินทาง แต่ในทางกลับกันเราก็ลืมไปว่า มันก็ต้องแลกมากับข้อจำกัดอย่างพื้นที่ที่คับแคบซึ่งไม่ค่อยไปทางเดียวกันกับความเป็นอิสระเท่าไหร่

Read More »

Most Popular: