ข่าวสารน่ารู้

SA ลั่น! ปี65 ตั้งเป้ารายได้แตะ 4,900 ลบ. ลุยเปิด 6 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 11,621 ลบ. ชูกลยุทธ์ “Asset Play” เพิ่มไลน์ธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ บุกตลาดแนวราบ สร้าง Recurring Income และ ใช้แหล่งเงินต้นทุนต่ำ

“ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” บิ๊กบอส บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ชู 4 กลยุทธ์เด็ดลุยปีเสือ ‘’Asset Play” นำสินทรัพย์ที่มีมาต่อยอดธุรกิจต่างๆ แตกแขนงออกเป็น 6 ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น โดยมีแผนหลัก คือ 1.จัดหาแหล่งเงินลงทุนจาก Green Finance- Green Bond ต้นทุนต่

SA ลั่น! ปี65 ตั้งเป้ารายได้แตะ 4,900 ลบ. ลุยเปิด 6 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 11,621 ลบ. ชูกลยุทธ์ “Asset Play” เพิ่มไลน์ธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ บุกตลาดแนวราบ สร้าง Recurring Income และ ใช้แหล่งเงินต้นทุนต่ำ

“ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” บิ๊กบอส บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ชู 4 กลยุทธ์เด็ดลุยปีเสือ ‘’Asset Play” นำสินทรัพย์ที่มีมาต่อยอดธุรกิจต่างๆ แตกแขนงออกเป็น 6 ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น โดยมีแผนหลัก คือ 1.จัดหาแหล่งเงินลงทุนจาก Green Finance- Green Bond ต้นทุนต่

Read More »

Most Popular: