ข่าวสารน่ารู้

The Aspen Tree จับมือ สองศูนย์วิจัยชั้นนำ Baycrest และ Happiness Science Hub by RISC

สองศูนย์วิจัยชั้นนำ Baycrest และ Happiness Science Hub by RISC นำผลวิจัยประยุกต์ใช้จริงเพื่อสุขภาวะสมองที่ดี และความสุขอันยั่งยืนของวัย

The Aspen Tree จับมือ สองศูนย์วิจัยชั้นนำ Baycrest และ Happiness Science Hub by RISC

สองศูนย์วิจัยชั้นนำ Baycrest และ Happiness Science Hub by RISC นำผลวิจัยประยุกต์ใช้จริงเพื่อสุขภาวะสมองที่ดี และความสุขอันยั่งยืนของวัย 50+ตอบโจทย์เทรนด์โลกสังคมสูงวัย The Aspen Tree โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อวัยอิสระแห่งแรกที่ใช้นวัตกรรมและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงการ ด้วยความร่วมมือของสองศูนย์วิจัยระดับโลก ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านสมองและปฏิวัติการดูแลลูกบ้านด้วยองค์ความรู้ใหม่ 18 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – ดิ แอสเพน ทรี

Read More »

Most Popular: