BBB

ข่าวสารน่ารู้

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ อนันดาฯ ได้เครดิตองค์กร “BBB” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหลังทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ อนันดาฯ ได้เครดิตองค์กร “BBB” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหลังทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม ที่มียอดขายรอการรับรู้รายได้ที่มากขึ้นและสัดส่วนรายได้ค่าบริหารโครงการและส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมจะมีความผันผวน รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่จากการจัดอันดับของ บริษัท ทริสเรทติ้ง

Read More »

Most Popular: