fbpx

การแข่งขันรุนแรงขึ้นในตลาดพื้นที่ค้าปลีกกรุงเทพฯ

ปัจจุบันการแข่งขันใน ตลาดพื้นที่ค้า ปลีกของกรุงเทพมหานครกำลังรุนแรงมากขึ้นระหว่างร้านค้าที่มีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์จากการที่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้น และระหว่างร้านค้าที่มีหน้าร้านด้วยกันเองจากการที่ผู้พัฒนาโครงการสร้างศูนย์การค้าใหม่ อี-คอมเมิร์ซกำลังเป็นสิ่งที่ท้าทายร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทย ในปัจจุบัน อี-คอมเมิร์ซมีส่วนแบ่งในยอดค้าปลีกโดยรวมในประเทศไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ซีบีอาร์อีคาดว่าแนวโน้มนี้จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสหราชอาณาจักร 18% ของยอดค้าปลีกในปัจจุบันมาจากออนไลน์ มากกว่าการซื้อจากร้านค้าแบบดั้งเดิม ผู้เช่าร้านค้าปลีกทั่วโลกต่างกำลังขยายช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้น (ออมนิ-แชนแนล) ทั้งแบบขายผ่านออนไลน์และขายออฟไลน์ในร้านค้าแบบปกติ ซึ่งในหลายแห่งได้นำไปสู่เหตุผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพอร์ตการค้าปลีกและการลดจำนวนหน้าร้านลง ในกรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของโครงการค้าปลีกมิได้มาจากการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย จากการสำรวจโดยแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ค้าปลีกมากกว่า 600,000

Read More »

แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เปิดตัวห้องชุดโฉมใหม่กับสไตล์การตกแต่งล่าสุด พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ในงาน“The Exclusive Unveiling of the Latest Show Suites”

แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ร่วมกับ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดตัวห้องชุดโฉมใหม่กับสไตล์การตกแต่งล่าสุด พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย  ในงาน“The Exclusive Unveiling of the Latest Show Suites”   กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2561 – แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด โครงการเรสซิเดนซ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่บนทำเลทองกลางมหานครกรุงเทพ

Read More »

การแข่งขันรุนแรงขึ้นในตลาดพื้นที่ค้าปลีกกรุงเทพฯ

ปัจจุบันการแข่งขันใน ตลาดพื้นที่ค้า ปลีกของกรุงเทพมหานครกำลังรุนแรงมากขึ้นระหว่างร้านค้าที่มีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์จากการที่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้น และระหว่างร้านค้าที่มีหน้าร้านด้วยกันเองจากการที่ผู้พัฒนาโครงการสร้างศูนย์การค้าใหม่ อี-คอมเมิร์ซกำลังเป็นสิ่งที่ท้าทายร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทย ในปัจจุบัน อี-คอมเมิร์ซมีส่วนแบ่งในยอดค้าปลีกโดยรวมในประเทศไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ซีบีอาร์อีคาดว่าแนวโน้มนี้จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสหราชอาณาจักร 18% ของยอดค้าปลีกในปัจจุบันมาจากออนไลน์ มากกว่าการซื้อจากร้านค้าแบบดั้งเดิม ผู้เช่าร้านค้าปลีกทั่วโลกต่างกำลังขยายช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้น (ออมนิ-แชนแนล) ทั้งแบบขายผ่านออนไลน์และขายออฟไลน์ในร้านค้าแบบปกติ ซึ่งในหลายแห่งได้นำไปสู่เหตุผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพอร์ตการค้าปลีกและการลดจำนวนหน้าร้านลง ในกรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของโครงการค้าปลีกมิได้มาจากการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย จากการสำรวจโดยแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ค้าปลีกมากกว่า 600,000

Read More »

แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เปิดตัวห้องชุดโฉมใหม่กับสไตล์การตกแต่งล่าสุด พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ในงาน“The Exclusive Unveiling of the Latest Show Suites”

แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ร่วมกับ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดตัวห้องชุดโฉมใหม่กับสไตล์การตกแต่งล่าสุด พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย  ในงาน“The Exclusive Unveiling of the Latest Show Suites”   กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2561 – แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด โครงการเรสซิเดนซ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่บนทำเลทองกลางมหานครกรุงเทพ

Read More »

Most Popular: