fbpx
ตลาดอสังหาทรัพย์ ซบยาว คนชะลอซื้อบ้าน ดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง สวนทางอุปทานพุ่ง

ตลาดอสังหาทรัพย์ ซบยาว คนชะลอซื้อบ้าน ดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง สวนทางอุปทานพุ่ง

ผลกระทบตลาดอสังหาฯ ไทยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) เผยผลกระทบตลาดอสังหาฯ ไทยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ คาดการเติบโตของตลาดอสังหาฯ จะชะลอตัวยาวจนถึงปลายปี เนื่องจากสงครามราคาทึ่ไม่สามารถดึงดูดการซื้อได้ ส่งผลให้ดัชนีราคาไตรมาสล่าสุดยังลดลงต่อเนื่อง สวนทางกับดัชนีอุปทานที่เพิ่มขึ้นถึง 37% จากปีก่อนหน้า ส่วนผู้พัฒนาอสังหาฯ ต้องปรับแผนฝ่าวิกฤติหลังต้องปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ตั้งความหวังภาครัฐจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมในตลาดอสังหาฯ หลังเผชิญผลกระทบยืดเยื้อยาวนานข้ามปี ล่าสุดจากรายงาน DDproperty Thailand Property

Read More »
ตลาดอสังหาทรัพย์ ซบยาว คนชะลอซื้อบ้าน ดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง สวนทางอุปทานพุ่ง

ตลาดอสังหาทรัพย์ ซบยาว คนชะลอซื้อบ้าน ดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง สวนทางอุปทานพุ่ง

ผลกระทบตลาดอสังหาฯ ไทยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) เผยผลกระทบตลาดอสังหาฯ ไทยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ คาดการเติบโตของตลาดอสังหาฯ จะชะลอตัวยาวจนถึงปลายปี เนื่องจากสงครามราคาทึ่ไม่สามารถดึงดูดการซื้อได้ ส่งผลให้ดัชนีราคาไตรมาสล่าสุดยังลดลงต่อเนื่อง สวนทางกับดัชนีอุปทานที่เพิ่มขึ้นถึง 37% จากปีก่อนหน้า ส่วนผู้พัฒนาอสังหาฯ ต้องปรับแผนฝ่าวิกฤติหลังต้องปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ตั้งความหวังภาครัฐจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมในตลาดอสังหาฯ หลังเผชิญผลกระทบยืดเยื้อยาวนานข้ามปี ล่าสุดจากรายงาน DDproperty Thailand Property

Read More »

Most Popular: