ไร้สัญชาติ ไร้โอกาส DMHOME ร่วมขจัดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระดมทุน 5 แสนบาท บริจาคให้กับโครงการ #IBelong

ไร้สัญชาติ ไร้โอกาส DMHOME ร่วมขจัดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระดมทุน 5 แสนบาท บริจาคให้กับโครงการ #IBelong DMHOME ร่วมสนับสนุนให้โอกาสคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้มีแผ่นดินอยู่อย่างถูกกฎหมายไม่ไร้ตัวตน จัดแคมเปญระดมทุน

ไร้สัญชาติ ไร้โอกาส DMHOME ร่วมขจัดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระดมทุน 5 แสนบาท บริจาคให้กับโครงการ #IBelong

ไร้สัญชาติ ไร้โอกาส DMHOME ร่วมขจัดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ระดมทุน 5 แสนบาท บริจาคให้กับโครงการ #IBelong DMHOME ร่วมสนับสนุนให้โอกาสคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้มีแผ่นดินอยู่อย่างถูกกฎหมายไม่ไร้ตัวตน จัดแคมเปญระดมทุน DMHOME for #IBelong โครงการของ UNHCR เพื่อมอบความคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย นางกมลรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา ประธานกรรมการดีเอ็มโฮม กล่าวถึงภาวะบุคคลไร้สัญชาติว่าเป็นปัญหาที่ สังคมนึกไม่ถึงว่าความไร้สัญชาติทำให้ขาดโอกาสในชีวิตขนาดไหน พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐานได้เช่นเดียวกับบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านที่อบอุ่น

Read More »

Most Popular: