Frasers Property Home
ข่าวสารน่ารู้

Frasers Property Home เผย 4 กลยุทธ์ธุรกิจปี 66 พร้อมขยายโครงการแนวราบทุกเซกเมนต์ เตรียมเปิด 11 โครงการใหม่

ในปี 66 นี้ ธุรกิจอสังหาส่งสัญญาณฟื้นตัว ทั้งจากที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และที่เปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามา ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี พอภาคการท่องเที่ยวฟื้นฟู แน่นอนว่าภาคอสังหาก็ต้องเติบโตตามไปด้วยครับ ล่าสุดทาง ‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม’ เค้าเลยออกมาเผยแผนธุรกิจปี 66

Frasers Property Home

Frasers Property Home เผย 4 กลยุทธ์ธุรกิจปี 66 พร้อมขยายโครงการแนวราบทุกเซกเมนต์ เตรียมเปิด 11 โครงการใหม่

ในปี 66 นี้ ธุรกิจอสังหาส่งสัญญาณฟื้นตัว ทั้งจากที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และที่เปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามา ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี พอภาคการท่องเที่ยวฟื้นฟู แน่นอนว่าภาคอสังหาก็ต้องเติบโตตามไปด้วยครับ ล่าสุดทาง ‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม’ เค้าเลยออกมาเผยแผนธุรกิจปี 66

Read More »

Most Popular: