Grand Opening - The Crest Park Residences
พรีวิวคอนโดใหม่

โอกาสสุดท้ายที่จะได้ราคาเดิม ในงาน ” Grand Opening – The Crest Park Residences ” โครงการหรูที่สุดบนห้าแยกลาดพร้าว 19-20 ก.พ.นี้ เริ่ม 4.99 ล้าน

ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด ที่ทำให้ เราได้เห็นการเปิดตัวคอนโดใหม่น้อยลง คนพัฒนาโครงการก็ปรับแผนมาเน้นคอนโดที่เป็น Mass Market ในราคาจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งก็ปรับไปตามกำลังซื้อที่คาดว่าจะระมัดระวังมากกว่าเดิม จนกระทั่งการมาของ The Crest Park Residences จาก SC ASSET

Grand Opening - The Crest Park Residences

โอกาสสุดท้ายที่จะได้ราคาเดิม ในงาน ” Grand Opening – The Crest Park Residences ” โครงการหรูที่สุดบนห้าแยกลาดพร้าว 19-20 ก.พ.นี้ เริ่ม 4.99 ล้าน

ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด ที่ทำให้ เราได้เห็นการเปิดตัวคอนโดใหม่น้อยลง คนพัฒนาโครงการก็ปรับแผนมาเน้นคอนโดที่เป็น Mass Market ในราคาจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งก็ปรับไปตามกำลังซื้อที่คาดว่าจะระมัดระวังมากกว่าเดิม จนกระทั่งการมาของ The Crest Park Residences จาก SC ASSET

Read More »

Most Popular: