KOHLER Design Forum 2018 ชูแนวคิด “ALL THINGS CONNECTED”

KOHLER Design Forum 2018 ชูแนวคิด “ALL THINGS CONNECTED” ร่วมสรรค์สร้างอนาคตแห่งอุตสาหกรรมการออกแบบ และวงการสถาปัตย์ในเมืองไทยและทั่วโลก การประชุมครั้งสำคัญในเมืองไทยเพื่อบูรณาการงานออกแบบและเทคโนโลยี ด้านการอยู่อาศัยให้เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกระตุ้นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์

KOHLER Design Forum 2018 ชูแนวคิด “ALL THINGS CONNECTED”

KOHLER Design Forum 2018 ชูแนวคิด “ALL THINGS CONNECTED” ร่วมสรรค์สร้างอนาคตแห่งอุตสาหกรรมการออกแบบ และวงการสถาปัตย์ในเมืองไทยและทั่วโลก การประชุมครั้งสำคัญในเมืองไทยเพื่อบูรณาการงานออกแบบและเทคโนโลยี ด้านการอยู่อาศัยให้เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกระตุ้นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ วงการสถาปัตย์และการออกแบบทั่วโลก บรรยายภาพ: โคห์เลอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับห้องครัวและสุขภัณฑ์ นำโดย ลารี่ หยวน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกลุ่มบริหาร ฝ่ายเครื่องครัวและสุขภัณฑ์ แองเจิล หยาง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานบริหาร ฝ่ายเครื่องครัวและสุขภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาร์ก บิกเกอร์สตาฟฟ์ (ที่

Read More »

Most Popular: