fbpx

Siamese Exclusive Ratchada ปลอดภัยจาก PM 2.5 ชิด MRT รัชดาเพียง 90 เมตร

วันนี้จะพาไปชมอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ใกล้รถไฟฟ้าสุดๆ นั่นก็คือ Siamese Exclusive Ratchada ที่อยู่ใกล้กับ MRT รัชดาภิเษกเพียง 90 เมตรครับ ถนนรัชดาภิเษกนี้เป็นแหล่งธุรกิจ เต็มไปด้วยห้างร้าน และบริษัทต่างๆ รวมไปถึงโครงการพักอาศัยหลากหลายเรียงรายอยู่คู่กัน แต่ช่วงที่ผ่านมาเรามักได้ยินเค้าพูดถึงความเป็นแหล่งธุรกิจใหม่บริเวณแยกพระราม 9 กันซะเยอะ ว่าเป็นจุดไข่แดงศูนย์กลางการค้า ธุรกิจ Lifestyle และที่อยู่อาศัยรวมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง บางคนก็ชอบที่อยู่ติดความเจริญ แต่บางคนก็รู้สึกว่าการไปอยู่ตรงนั้นมันก็วุ่นวาย ถ้าเราลองเดินทางตามแนวเส้นรัชดาภิเษกขาออก ก็จะไปบรรจบกับถนนลาดพร้าวตรงแยก

Read More »

Siamese Exclusive Ratchada ปลอดภัยจาก PM 2.5 ชิด MRT รัชดาเพียง 90 เมตร

วันนี้จะพาไปชมอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ใกล้รถไฟฟ้าสุดๆ นั่นก็คือ Siamese Exclusive Ratchada ที่อยู่ใกล้กับ MRT รัชดาภิเษกเพียง 90 เมตรครับ ถนนรัชดาภิเษกนี้เป็นแหล่งธุรกิจ เต็มไปด้วยห้างร้าน และบริษัทต่างๆ รวมไปถึงโครงการพักอาศัยหลากหลายเรียงรายอยู่คู่กัน แต่ช่วงที่ผ่านมาเรามักได้ยินเค้าพูดถึงความเป็นแหล่งธุรกิจใหม่บริเวณแยกพระราม 9 กันซะเยอะ ว่าเป็นจุดไข่แดงศูนย์กลางการค้า ธุรกิจ Lifestyle และที่อยู่อาศัยรวมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง บางคนก็ชอบที่อยู่ติดความเจริญ แต่บางคนก็รู้สึกว่าการไปอยู่ตรงนั้นมันก็วุ่นวาย ถ้าเราลองเดินทางตามแนวเส้นรัชดาภิเษกขาออก ก็จะไปบรรจบกับถนนลาดพร้าวตรงแยก

Read More »

Most Popular: