มาดูเทรนด์การอยู่อาศัยในปี 2024 นี้กัน
Article

มาดูเทรนด์การอยู่อาศัยในปี 2024 นี้กัน

จาก Reserach ของ Terrabkk ในส่วนของพฤติกรรมการอยู่อาศัยปีมังกรทองนี้ พบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ในบ้านหลักๆ 2 ด้าน คือ ​รวมถึงยังมีความต้องการพื้นที่นอกตัวบ้าน

มาดูเทรนด์การอยู่อาศัยในปี 2024 นี้กัน

มาดูเทรนด์การอยู่อาศัยในปี 2024 นี้กัน

จาก Reserach ของ Terrabkk ในส่วนของพฤติกรรมการอยู่อาศัยปีมังกรทองนี้ พบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ในบ้านหลักๆ 2 ด้าน คือ ​รวมถึงยังมีความต้องการพื้นที่นอกตัวบ้าน อย่างสวนข้างบ้านหรือหลังบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ Sustainability โดยบ้านในอุดมคติของผู้คน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ Comfortable and Convenience Living ด้านความสะดวกสบาย อย่างการมีสมาร์ทโฮม เทคโนโลยีต่างๆในบ้าน,

Read More »

Most Popular: