The Collection เพราะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ควรค่าแก่การสะสม

การที่ Developer สักเจ้านึงจะลุกขึ้นมาสร้าง Product ที่เป็น Top Tier ของตัวเอง นี่มันเป็นความท้าทายนะครับ เพราะหมายความว่าไม่ว่าของเดิมที่เคยทำมาจะมีข้อดีขนาดไหน

The Collection เพราะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ควรค่าแก่การสะสม

การที่ Developer สักเจ้านึงจะลุกขึ้นมาสร้าง Product ที่เป็น Top Tier ของตัวเอง นี่มันเป็นความท้าทายนะครับ เพราะหมายความว่าไม่ว่าของเดิมที่เคยทำมาจะมีข้อดีขนาดไหน สิ่งที่จะมาใหม่ต้องดีกว่าของเดิมจนพูดได้เต็มปากว่า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา อย่าง Siamese Asset ที่มีคอนโดใน Segment ตั้งแต่ระดับ Mass อย่าง “Blossum” ระดับ Middle High แบรนด์

Read More »

Most Popular: