blog

The Market สิ่งเดียวที่ทำให้ผมยังมาห้างนี้คือ “Mo-Mo-Paradise”

เดินแล้วก็ใจหายในเวลาแค่ไม่นาน หลายร้านทยอยปิดกันหมดแม้แต่ Donki ทั้งๆ ที่ทำเลดีมาก ราชประสงค์นี่ก็ปราบเซียนเหมือนกันนะ

The Market สิ่งเดียวที่ทำให้ผมยังมาห้างนี้คือ “Mo-Mo-Paradise”

เดินแล้วก็ใจหายในเวลาแค่ไม่นาน หลายร้านทยอยปิดกันหมดแม้แต่ Donki ทั้งๆ ที่ทำเลดีมาก ราชประสงค์นี่ก็ปราบเซียนเหมือนกันนะ

Read More »

Most Popular: