Let’s take a deep breath @The Politan Breeze

วันนี้เราจะไป “เอเวอร์แลนด์” กันครับ แต่ไม่ได้จะพาบินลัดฟ้า ไปสวนสนุกที่เกาหลีหรอกนะ แต่จะพาไปแอบดูโครงการของ Developer เจ้าหนึ่งที่มีชื่อว่า Everland ต่างหาก หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อโครงการของเจ้านี้กันมาบ้างแล้ว

Let’s take a deep breath @The Politan Breeze

วันนี้เราจะไป “เอเวอร์แลนด์” กันครับ แต่ไม่ได้จะพาบินลัดฟ้า ไปสวนสนุกที่เกาหลีหรอกนะ แต่จะพาไปแอบดูโครงการของ Developer เจ้าหนึ่งที่มีชื่อว่า Everland ต่างหาก หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อโครงการของเจ้านี้กันมาบ้างแล้ว อย่าง The The Politan River, The Politan Breeze หรือ The Politan Aqua เนื่องจากโครงการเหล่านี้ตั้งอยู่บนที่ดินผืนงามติดแม่น้ำเจ้าพระยา บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่

Read More »

Most Popular: