Tiger Lane (ไทเกอร์ เลน)

พรีวิวโครงการ : Open House เปิดประตูดู “Tiger Lane” (ไทเกอร์ เลน)

Open House เปิดประตูดู “Tiger Lane” (ไทเกอร์ เลน) Luxury Home Office แห่งแรกของ “แสนสิริ” ย่านเสือป่าเยาวราช วันนี้เราจะชวนกันไปดูเส้นทางของเสือผู้เป็นนักล่า ไม่ว่าจะล่าเงิน ล่าทอง ล่าทรัพย์เข้าบ้าน นั่นก็คือถนนเสือป่านั่นเองครับ แถวนี้เป็นหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ได้ยาก ถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเก่าแก่และพื้นที่การค้าสำคัญของคนไทยมานานกว่า 200 ปี รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่อาศัยทำมาหากินบริเวณนี้กันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันที่ดินแถวนี้ติดอันดับ

Read More »

Most Popular: