blog

บ้านคือพื้นที่ใช้ชีวิต แต่บ้านที่ไม่มีอีกชีวิตอยู่ด้วยก็คงเหงาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

นี่ก็คือแรงบันดาลใจในการซื้อบ้านของผม เห็นแล้วก็ชื่นใจที่หลายคนได้มีความสุขกับการได้ใช้เวลาร่วมกับอีกหนึ่งชีวิตที่รักเหมือนกัน บรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ จากงาน WOOF FUN RUN ที่คอมมูนิตี้ของแสนสิริที่ สราญสิริ

บ้านคือพื้นที่ใช้ชีวิต แต่บ้านที่ไม่มีอีกชีวิตอยู่ด้วยก็คงเหงาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

นี่ก็คือแรงบันดาลใจในการซื้อบ้านของผม เห็นแล้วก็ชื่นใจที่หลายคนได้มีความสุขกับการได้ใช้เวลาร่วมกับอีกหนึ่งชีวิตที่รักเหมือนกัน บรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ จากงาน WOOF FUN RUN ที่คอมมูนิตี้ของแสนสิริที่ สราญสิริ เวสต์เกตครับ

Read More »

Most Popular: